Kas rahaasjades on mehed naistest kehvemad?

Meeste ja naiste sissetulekute erinevus on reaalne ja mõnes valdkonnas lausa üüratu. Peamiselt just erasektoris ja kõrgema vastutusega positsioonidel. Haridussektoris ja meditsiinis on palgalõhe väikseim. Kusjuures haridusvaldkonna töötajatest moodustavad  oluliselt suurema osa naised, kuid Eesti keskmine sissetulek on meestel siiski suurem. Kas suurem sissetulek tähendab, et mehed oskavad ka paremini rahaga ümber käia?

pilt femme

Fotod: unsplash.com

Võib-olla on vähema rahaga läbisaamine just naised rahaliselt taibukamaks muutnud. Uuringud näitavad, et mehi motiveerib rohkem sissetuleku suurendamine ja isikliku vara kasvatamine. Kui meeste jaoks on kulutused liiga suured, siis tuleb lihtsalt rohkem juurde teenida. Naised mõtelvad pigem eesmärgipõhiselt ning püstitavad omale finantseesmärgid. Sellepärast on nad ka palju osavamad vara kasvatajad ja raha kogujad. Naised koostavad palju suurema tõenäosusega eelarveid (nt. toidu- , meelelahutuse- , riiete- , laste asjade eelarve jne.). Selline eelarvete koostamise oskus viitab arenenud, jätkusuutlikule rahalisele mõtlemisele.

Majandamise stress

Rahaasjade ja eelarvete oskuslik juhtimine eeldab kindlat distsipliini. Paratamatult kaasneb sellega stress. Naised sageli kardavad oma teenitud raha suurelt kulutada või investeerida, mis teeb neist küll oskuslikud kogujad, kuid suuremate ostude ja investeeringute ees tekib neil hirm jääda kogutud summast ilma. Summa väärtus on kohati isegi emotsionaalne, sest nii palju vaeva on nähtud. Mehed on selles osas riskivamad ja võivad kergema südamega suuri summasid investeerida, või näiteks elektroonika ostmiseks kulutada.

investeering

Kõige stressivabama ja majanduslikult tõhusama raha juhtimise saavutaksid mehed ja naised koos töötades. Rahaasjades on kooselus olevad mehed ja naised kõige tõhusamad. Naiste oskuslik eelarve juhtimine ja meeste külm närv investeeringutel tagavad suurema vara kasvamise.

Laenud ja nende tagasimaksmine

Tänapäeval on ilma laenudeta stabiilse elukeskkonna rajamine pigem haruldus ja ilma laenudeta läbi saamine ebatõenäoline. Raha laenamine võimaldab saada elukoha üürist väiksemate püsimaksetega või oma unistuse teoks teha, kui aeg on kallis ja elu niigi lühike, et aasta-kaks raha koguda. Sedasi lihtsalt jõuab elus rohkem teha, kui sissetulek võimaldab laenu lubada. Loomulikult tuleb iga laen ka tagasi maksta ning seda tehakse reeglina maksegraafiku alusel. Umbes nagu eelarvet.

invest

 

Meeste puhul on leitud, et nad on keskmiselt naistega võrreldes suuremad kulutajad. Võib-olla seetõttu, et rahaasjades ja laenudes on nad valmis suuremaid kulutusi tegema, mõeldes tagasimaksete graafiku peale alles hiljem. Naised tunnevad sageli, et intresside ja tagasimaksete peale tuleks mõelda juba ammu enne laenu tegemist. See tuleb instinktiivselt, mis teeb naised paremateks laenu ja võla majandajateks.

Raha kulutamine ja shoppamine

Kui üldine arusaam on, et naised on paratamatud shoppa-hoolikud, siis tegelikkuses on see ilmselt kerge liialdus. Aga ainult kerge liialdus. Naised näevad poodlemist tegevusena, kus toredalt sõpradega (või üksi) aega veeta ning selle käigus ilusaid asju saada. Meeste jaoks on poodlemine pigem praktilise väljundiga – nad sihivad midagi kindlat. Kui seda seal ei ole, siis ei ostetagi midagi. Meeste jaoks on shoppamine pigem tüütus ja nii mõnigi naine teab, et mehega pole mõtet poodi minna. Selleks puhuks sõbrannad ongi.

Mehed näevad raha kulutamist praktilise väljundina – ma ostan, sest on tarvis. Motivatsioon võib olla saada staatust, lahendada probleem või suurendada vara. Seevastu, naised näevad raha kulutamist pigem emotsionaalse tegevusena (see ei tähenda, et nad praktilised ei oleks), mistõttu nähakse ka poodlemist rahustava tegevusena. Uute asjade ostmine lihtsalt teeb inimest õnnelikumaks.

Suhtes olemise eelis

Paarisuhtes olevad mees ja naine kombineerivad mõlema poole tugevused ja neutraliseerivad nõrkused. Koos toimides võimaldavad mõlema omadused raha otstarbekamalt kasutada.

kalkulaator

 

Mehe stressitaluvus ja praktiline vaade raha kasutamisele koos naise kaalutletud sihikindlusega tagavad stabiilse rahavoo. Naine hoiab ära mehe liigse riskimise ja mees rahustab naist maha kui suuremaid oste või investeeringuid tehakse. Võib-olla sellepärast ongi edukate meeste ettevõtetes just nende elukaaslased nõunike laua taga.

Eraldi on meestel ja naistel oma tugevused-nõrkused ning kui ühes situatsioonis tuleb naine paremini toime, siis teises mees. Kindlat erinevust ei saagi leida.

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar