Vestlusõhtu tulevikumaterjalidest

Tunnustatud disainerid Kärt Ojavee ning Siim Karro tutvustavad 22. septembril kell 17.00 Adamson-Ericu muuseumis innovaatilisi tulevikumaterjale, mis pakuvad loodussõbralikke alternatiive planeeti saastavatele plastidele ja teistele sünteetilistele materjalidele.

Kärt Säsi auhinna prillidega

Foto: Erakogu

kell 17.00 Kärt Ojavee „Lokaalsed materjalid ja nende mõju“
Loeng keskendub lokaalselt olulistele materjalidele ja ressurssidele, tuues näiteid nii disainerite loodud materjalidest, materjaliteadlaste uutest arendustest aga ka erinevate ettevõtete tootmises olevastest materjalidest. Ettekandes tutvustatakse millised on tuleviku toormaterjalid ja nende töötlusprotsessid ning mis tähendusi materjalid omavad ja millist mõju meile igapäevaselt avaldavad.

Kärt Ojavee (PhD) on disainer, kunstnik ja õppejõud, kes tegeleb tekstiili tulevikulahenduste ja materjalide arendusega.

kell 17.30 Siim Karro „Mükoplast: seenmaterjalide arendusest“
Tulevikus kasvatatakse majad, mööbel ja riided biomaterjalidest, mis peale oma kasutust ei jää keskkonda mitmeteks inimpõlvedeks saastama. Üheks selliseks materjaliks on seeneniidistiku baasil komposiidid. Seenematerjalide võlu peitub selles, et nende valmistamisel saab väärindada puidutööstuses ja põllumajanduses tekkivaid jääke. Tulemuseks on süsiniknegatiivsed, looduse abil kasvatatud materjalid.

Siim Karro on sisearhitektuuri haridusega disainer, kes tegeleb mükoplasti arendamise ja ettevõtlusega.

Loengu teemapüstitus tõukub näitusest „Mõjukas materjal. Disain ja uued tehnoloogiad“, mis uurib eri materjalide ja uute tehnoloogiate kasutamist nüüdisaegsete Eesti kunstnike ja disainerite loomingus.

Lisa kommentaar