Naise ja mehe koosloodud tänapäev

14. märtsil korraldavad rahvusvaheline noorte naiste organisatsioon Ladies Circle Eesti ja noorte meeste organisatsioon Round Table Eesti heategevuskonverentsi “Naise ja Mehe koosloodud tänapäev”. Konverentsi eesmärgiks on algatada diskussioon naise ja mehe võimaluste üle luua üheskoos harmoonilisem ühiskond. Toetada teineteist nii isiklikes kui ühistes unistustes ja eesmärkides.

Foto: Olga Makina

Konverentsi juhib Leinatamme Fondi juht Kris Leinatamm ning laval on inspireerivad inimesed ernevatest eluvaldkondadest. Konverentsi peaeisnejad on:

 • Marina Kaljurand, endine EV välisminister ja presidendikandidaat
 • Sirje ja Väino Puura, Estonia Teatri tippsolistid
 • Dr Jüri Ennet

Vesltuspaneelides löövad teiste seas kaasa:

  • Jesper Parve, raamatu “Mees. Otse ja ausalt” autor
  • Aigi Vahing, Teadliku Muutuse Kunsti koolitaja
  • Tiina Saar-Veelmaa, tööõnne uurija, koolitaja, psühholoog
  • Kaileen Mägi, Perekeskus “Sina ja Mina”, Gordoni Perekooli koolitaja, coach

Muusikalist meelelahutust pakuva G. Otsa nimelise Muusikakooli noored talendid.

Konverentsi piletimüügi tulu annetatakse MTÜ Kogemuse Jõud vabatahtlike kogemusnõustajate toetuseks. Need on emad, kes on võtnud südameasjaks olla oma kogemuse ja läbielatu kaudu toeks peredele, kes on sattunud lapse tervise probleemide tõttu kriisi. Toetus suunatakse uute kogemusnõustajate koolitusse, et laiendada abi kättesaadavust.

Ladies Circle ja Round Table tegutsevad ülemaailmselt Side by Side koostööpõhimõtte alusel. Organisatsioone seob pikaajaline ajalugu, ühistegevused ning sarnased väärtused ja eesmärgid, millest olulisel kohal on positiivsete muudatuste elluviimine ühiskonnas. Raha heategevuseks kogutakse läbi liikmete algatuste, nii liikumisesisestest kui ka avalikkusele suunatud üritustest. Lisaks heategevusele on mõlema liikumise üheks tähtsaimaks eesmärgiks oma liikmete silmaringi laiendamine ja isiklik areng.

Konverentsi pääse 25 eurot
Loosipilet 50 eurot
Loosipilet annab võimaluse anda heategevusse suurem panus ja lisaks osaleda väärikate auhindade loosimisel.

Konverentsi info ja registreerimine: www.konverents2018.eu

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar