Intelligentne trikster

Jaanus Samma isikunäitus „Vahesein” Temnikova & Kasela galeriis keskendub linnakeskkonna marginaalsetele äärealadele, võttes vaatluse alla avalikud tualettruumid.

jaanus_samma_kristinaollek_16

Foto: Kristina Õllek

Need paigad, kus hetkeks kaob kujuteldav piir avaliku ja isikliku vahel, on traditsiooniliselt olnud määratletud ennekõike soorollide kaudu. Nii vaatleb kunstnik meeste tualettruume kui eranditult maskuliinseid keskkondi, mis on erinevates kultuurilistes ja ajaloolistes aegruumides loonud võimalusi erinevateks suhtlemise vormideks.

Jaanus Samma määratleb end pigem kunstniku kui aktivistina, selgub Baltikumi nüüdisaegset kunsti ühendavale portaalile Echo Gone Wrong hiljuti antud intervjuust. Samma tööd keskenduvad küll gei- või queer-teemadele, kuid tegelikult pakuvad need mõtlemisainet inimõigustest üldisemalt. Samma looming tegeleb üldisemalt suure pildiga aga erinevad teemad tuuakse vaatajani väikeste detailide kaudu. Nii eelmisel Veneetsia Biennaalil esitletud „NSFW. Esimehe lugu” kui ka varasemad tööd, nagu näiteks ülemaailmselt populaarsust kogunud kampsunite seeria „Hair Sucks” ja mitmed teised, on käsitletavad intelligentselt intrigeerivate kommentaaridena sotsiaalsetele protsessidele. Läbivaks teljeks Samma töödes ongi mässumeelsus, mis on hoolikalt pakendatud kunstniku kultuurilisest taustast tingitud esteetiliselt nauditavasse rüüsse.

armunn-sweater-2014-photo-anu-vahtra

Jaanus Samma sviiter, 2014. Foto: Anu Vahtra

Samma peab väga oluliseks põhjalikku uurimustööd, mis eelneb alati tema ühiskondlikult tundlikele töödele. Peale selle on kunstnikul suur huvi ajaloo vastu, millest ongi paljud tema tööd ajendatud. Kuid ta rõhutab olulist fakti, et meil on ajaloo suhtes väljastpoolt vaatleja privilegeeritud positsioon ja tagantjärele on sageli raske objektiivseid hinnanguid anda. Ka laupäeval avatava näitusega „Vahesein” jätkab Samma ajaloolase rolli, uurides järjekindlalt marginaalseid mitte-kohti ning osutab lugudele, mis jäävad tihti märkamata.

Näitus valmis kunstniku Rooma residentuuri tulemusena. Sellegipoolest nimetab Samma seda ainult osaliselt kohaspetsiifiliseks, pigem keskendub näitus tema sõnul üldiselt linnaruumile läbi fragmentide.

Avalikud tualettruumid on Samma töös marginaalsete gruppide poolt marginaalseks ruumiks muudetud kohad. Kunstnik on kirjeldanud neid kui enamasti kesklinnas, n-ö avalikus keskpunktis asuvaid ruume, kus toimuv on sageli äärmuslik, näiteks geiringkondades populaarne kruiisimine (ingl k – cruising). Või on kesklinna tualetid avalikuks meeste kogunemiskohaks ajalehtede lugemiseks ja päevapoliitika arutamiseks ning kritiseerimiseks, nagu näiteks Hiinas, kus muidu valitseb täielik poliitiline kontroll, kuid käimlaid justkui ei peeta üldse arvestatavaks ruumiks.

jaanus

Temnikova ja Kasela galerii pressiteade kirjeldab näitusel „Vahesein” eksponeeritavat installatsiooni ambivalentse tähendusmänguna, milles rikkalikud historistlikud vormid vastanduvad robustsetele argiesemetele. Installatsioon võtab tualettruumi erinevate meediumite kaudu elementideks lahti, pakkudes vaatajale tutvumiseks pissuaaride, WC-pottide, tualettpaberi hoidjate ja loputuskasti keti käepidemete kollektsiooni. Ruumianalüüsi üheks algelemendiks on pissuaare eraldav vahesein, mis on andnud näitusele ka nime. Kujundina väljendab see avaliku tualettruumi ühendavat funktsiooni – see on kui sotsiaalne lava, erinevate tegelaskujude ja jagatud kogemuste puutepunkt, kus kohtuvad avalik ja intiimne ruum.

Jaanus Samma (1982) elab ja töötab Tallinnas ning õppis graafikat Eesti kunstiakadeemias, mille lõpetas 2005. aastal. Ta on end mitmel korral täiendanud Prantsusmaal kõrgkoolides École Supérieure Estienne des Arts et Industries Graphiques ja Paris 8 Saint Denis ning lõpetanud vabade kunstide magistrantuuri Eesti kunstiakadeemias 2009. aastal. Praegu õpib Samma Eesti kunstiakadeemia doktoriõppes kunsti ja disaini.

Jaanus Samma rikkalikke vormidega vastanduvat näitust saab näha kuni 11. märtsini.

Loe ingliskeelset täispikka intervjuud Jaanus Sammaga siit.

Lisa kommentaar