Tähenduste loomine

Oktoobrikuine Femme Salongiõhtu, mille külaliseks oli inspireeriv Merle Liivak, pakkus mõnusat dialoogi emaduse ja naiseks olemise teemadel. Mis on tänapäeva emaks saanud naiste kõige suuremad väljakutsed? Kas meie lastel on piisavalt võimalusi kogeda õnnelikku lapsepõlve? Milline on Merle enda kogemus? Miks on vaja ajakirja EMA?

Merle-Liivak

Foto: Stina Kase

Ajakirjaniku, saatejuhi ja kolme lapse ema Merle Liivaku juhtimisel nägi septembri keskpaigas ilmavalgust neli korda aastas ilmuv ajakiri EMA, mille fookuses on uue aja emadus ja õnnelik lapsepõlv. EMA kui sõna on oma olemuselt lihtne ja selge, ühtlasi ka tähendusi ja seoseid loov. Merle sõnul sai ajakirja sünd alguse vajadusest mõtestada emadust ja naiseks olemist ning teostada ennast ka väljaspool kodu. Visuaalselt ilus ja sisult mitmekülgne ajakiri pakub kuhjaga avastamist ja äratundmist, rõõmu ja ehk ka pisaraid.

Kohtumisel jagas Merle ajakirja loomise ja toimetamisega kaasnevaid mõtteid ja emotsioone ning peatus pikemalt mõnel kõnekal artiklil. Kõneldi erinevatest rollidest, millega kokku puutume, siirast suhtlemisest, emadusest ja naiseks olemisest, kukkumistest otseses ja kaudses mõttes ning eneseotsingutest ja -leidmisest.

Emaks saamine tähendas Merle jaoks enda identiteedi avardumist – lapse sünniga kaasnevate suurte muudatustega kohanemist, iseenda ja oma prioriteetide mõtestamist ning kasvamist. Emadus justkui sunniks edasi arenema ja õppima ennast uuesti tundma ning usaldama.

„Mõni inimene vajab lapsi, et hakata rajult arenema, teine teeb seda niisama,” tunnistab ta naeratades.

Merle sõnul oli kolme lapse sünnitamine tema jaoks paras temp ning paratamatult mõjutas see muuhulgas ka tema ja ta abikaasa paarisuhet. Tegus naine on olnud emana viimase piiri peal ja tundnud, et keegi justkui ei mõista ja kõik on ebaõiglane. Need tunded on inimlikud. Me olemegi võrreldes varasemaga, kui lapsi kasvatati ühiselt kogukonnas, omamoodi üksi ja isoleeritud. Kunagi varem ei ole lapsi üksi kasvatatud ja sellel on paratamatult mõju ka paarisuhtele. Merle leiab, et kuigi (vana)vanematega suhtlemine võib olla aeg-ajalt keeruline, on need suhted lastele olulised.

Laste sünni ja kasvatamisega kaasnevate muudatustega kohanemise ja enda identiteedi ümbermõtestamisega võib kaasneda sügav kriis. Lõpuks loeb see, kas sa tõused kukkudes taas püsti ja mida sa sellest kogemusest endaga kaasa võtad ning millest lahti lased. Igaüks mõtestab enda jaoks ise, mis on elus oluline, ja sellest lähtuvalt teeb oma valikud. Siiski ei pea oma mõtete ja tunnetega üksi olema – räägi oma vajadustest.

„Mida rohkem sul lapsi on, seda rohkem on ka kukkumisi. Nad kukuvad ja sina ise kukud ja siis sa tõused jälle püsti, klopid ennast puhtaks – vahepeal võibolla käid ära isegi põhjas. Aga elu läheb edasi,” mõtestab Merle enda jaoks elu keerdkäike.

_MG_5750

Foto: Hele-Mai Alamaa

Eraelus toimuv on talle õpetanud tänulikkust elu vastu ja andnud kinnitust teadmisele, et kõik suhted baseeruvad armastustundel. Oluline on olla võimalikult kohal iseendana, julgeda teha vigu ja ennast ning elu usaldada. Peale selle on meile eluliselt vajalik lähedus, mille loovad puudutused. Merle sõnul on vaja näha ennast ja oma peret ning mõelda, mis on neile vajalik, ja vähem püüda vastata teiste ootustele.

„Kui kasvatad last, siis kasvatad ka ennast. Eesmärk pole niivõrd õnn, vaid terviklikkuse, kooskõla saavutamine. Rahulikuks jäämine ja läheduse pakkumine. Me kardame teha vigu, kuid iga päev läheb midagi viltu, eriti siis, kui sul on kolm last,” lisab ta kokkuvõtvalt.

Salongiõhtul tekkinud usalduslik ruum andis osalejatele võimaluse arutleda, jagada kogemusi, ennast ära tunda ja ehk ka midagi uut teada saada. Aitäh Merlele avatud olemise eest!

1. novembril toimub juba uus salongiõhtu ning siis lähme külla Woolishile. Meie tegemistega kursis olemiseks ja oma mõtete jagamiseks on Sul võimalik liituda Facebookis loodud Salongiõhtud kogukonnaga.

www.ajakiriema.ee
www.facebook.com/ajakiriema
www.instagram.com/ajakiriema

Lisa kommentaar