Reeglid Femme.ee artiklite kasutamiseks

Internetiväljaanne Femme lubab oma uudiseid ja artikleid kasutada alljärgnevatel tingimustel:
– artikli juures peab olema nii autori kui väljaandja nimi;
– artiklist võib kasutada ainult esimest lõiku;
– vahetult artikli esimesele lõigule peab järgnema otseviide samale artiklile Femme veebikeskkonnas www.femme.ee.

Uudiste refereerimisel meediaväljaannetes ülaltoodud piirangud ei kehti. Küsimuste korral saate lisainfot: silvi [at] femme.ee või helistades: 522 90 88.