Sina oled enda reaalsus

Kai Oja on naine, kes oma muude elurollide kõrval innustab inimesi võtma suuremat vastutust oma elu loomise eest, toetades neid sellel enesearengu teel. Ta usub siiralt, et meil kõigil on võimalik elada oma unistuste elu. Uurime lähemalt, kuidas selleni jõuda.

kaioja

Fotod: Teevi Pihlak

Sind nimetatakse edu õpetajaks. Mida see tähendab ja kuidas sa selleni jõudsid?

Nimetan ennast ise edu õpetuste juhendajaks, sest ma juhendan maailma parima ja vingeima eduõpetaja ja inimvõimekuse esiletooja Bob Proctori õpetuste järgi. Tema on need õpetused omakorda kokku pannud teiste inimeste raamatute või õpetuse põhjal ning loonud sellise süsteemi, mida õppides loome korra oma peas ja mõtetes, et hakkaksime muutma oma takistavaid uskumusi ja mõttemustreid. Ma ise olen kogu aeg uskunud, et elul on mulle senisest enamat pakkuda ja ma tundsin, et ka minul on elule veel rohkem anda. Küll ma ei teadnud täpselt, mis see olla võiks. Olin väga suur planeerija, kuid ühel hetkel avastasin, et kuigi ma muudkui teen plaane, ei jõua ma nende täideviimiseni. Sinnamaani, et ka minu lapsed hakkasid mulle ette heitma, et ma muudan kogu aeg oma plaane. Siis nägingi sellist koolitust „Sa tead, miks sa siis ei tee” ja tundsin, et see on ju midagi minu jaoks. Läksin kohale ja kuulsin Bobi õpetuste kohta. Kuna olin saamas 40, siis otsustasin, et nüüd või mitte kunagi – ma tahan teada, mis on minu elu ülesanne, mida mulle tegelikult teha meeldib ja mis mu silmad särama paneb. Nii ma sinna õpingutesse sukeldusingi.

Mis sind Proctori õpetuste juures kõnetab?

Mind ennast kõnetab see, et süsteem on tal väga teadlikult loodud. Ta teab täpselt, millises järjekorras peaks endale peale pandud programme ja kodeeringuid muutma. Ta on selle üles ehitanud niimoodi, et inimene saab teadlikuks sellest, mida ta tahab ning hakkab soovitu suunas teadlikumalt liikuma, lahendades sellel teekonnal ka olemasolevaid minevikuteemasid. Need inimesed, kes on asunud enesearengu teele, teavad väga hästi seda, et selle liikumise käigus kerkivad minevikust esile igasugused hirmud ja takistused. Kui me nendele loodud piirangutele liialt keskendume, siis me loome neid aina juurde. Oluline on siinkohal mõista, kui me areneme, siis muuhulgas tulevad pinnale ka meie endi psühholoogilise hirmu piirid. Me lahendame need ära, kuid ei jää minevikku kinni.

Bobi õpetuste fenomenaalsus peitub ka selles, et see toob välja inimeses peituva potentsiaali, nii et ta hakkabki endasse uskuma ja päriselt seda jõudu kasutama. Kõik on sinu sees juba olemas.

Lisaks on tema õpetused erilised oma universaalsuses – vahet pole, kus tasemel inimene oma elus parasjagu on, ta saab alati edasi liikuda. Seega sobib see lähenemine kõikidele inimestele, nii nendele, kes astuvad alles esimesi samme oma enesearengu teel, kui ka neile, kes juba on edu saavutanud.

Mis on sinu miks? Mis innustab sind tegutsema ka siis, kui asjad ei toimi nii, nagu sa plaanisid/soovisid?

Minu miks on arusaamine, et oleme siin maa peal selleks, et kasvada ja areneda. Oleme osa loodusest ja minu ülesanne on kasvada ja areneda ning aidata ka teisi. Soovin inimestele näidata, kui vägevad nad on ja kuidas saame mõtetega oma reaalsust luua. Asju saab teha teisiti, kui oleme harjunud tegema, ja saame elada ennast armastavalt ja endasse uskudes. Saame teha kõike, mida päriselt tahame teha, millal tahame ja kellega koos tahame. Üks minu miks on kindlasti ka minu lapsed. Mind käivitab igal hommikul teadmine, et saan teha seda, mis mulle väga meeldib ja luua sellega ka kellelegi teisele väärtust. Mind innustab tegutsema see, et mul on visioon ja siht paigas. Olen nüüdseks ka mõistnud, et kui asjad ei lähe alati nii, nagu ma algul ette kujutasin, siis tavaliselt läheb veel paremini.

kai_oja

 

Praegu räägitakse aina enam enesearengust ja enda juurde jõudmisest. Kohati tundub, et omavahel seotakse liiga kergelt kokku enesearengu ja eneseabi mõisted? Kuidas sina seda näed?

Minu arvates eneseareng ongi enda juurde jõudmine. Kui õpid iseennast iga päev tundma ja mõistad päriselt, kuidas sinu mõistus töötab ja saad aru, miks on vajalik mõtestada ennast teatud määral eraldi oma kehast, mõtetest ja tunnetest ehk sul on keha, aga sina pole su keha, sul on mõtted, sina pole su mõtted ning sul on tunded, sina pole su tunded. See ongi eneseareng – töö iseenda mõtete ja tunnete, enda minapildiga. See on samaaegselt ka enda aitamine ja ainult sina ise saad ennast aidata. Kui kedagi häirib sõna eneseabi, siis tahaksin küsida, kas sel inimesel võib olla raske abi küsida. Kui meil väiksena oli vähemal või suuremal määral abi vaja ning julgesime sellest märku anda, siis miks nüüd peaks kuidagi teisiti olema. Meil kõigil on mingil hetkel abi vaja.

Kas sinu suhtumine edu mõistesse ja tähendusse on aja jooksul muutunud?

Jah, see on väga palju muutunud. Arvasin kunagi, et edu on tulemusepõhine – teen midagi ära ja siis olen edukas. Nüüd olen aru saanud, et tegelikult iga inimene, kes on otsustanud  liikuda oma visiooni ja eesmärkide poole, on edukas. Seda ka siis, kui ta ei ole veel jõudnud sinna, kus ta tahab ennast näha, kuid on otsustanud, mida ta tahab ning hakanud sinnapoole liikuma. Kõneleja Earl Nightingale on öelnud, et edu on järjepidev liikumine väärt idee, eesmärgi poole. Õnnestuvad need, kes on endale teadvustanud, mida nad tahavad ja astuvad selle nimel otsustavaid samme. Tema mõte on võimas, sest me kõik tahame kogeda tunnustust ja tunda, et oleme edukad ning siis järsku mõista, et vau, et juba see, et ma õpin ja arenen ning tean, mida ma tahan, teeb mind edukaks. Ainuüksi see mõte loob meie sisse hoopis teise tunde ja sellest ongi edu mõiste kohapealt väga oluline aru saada.

Kuidas siis luua edukas elu?

Kõigepealt tuleb otsustada, mida sa päriselt südamest tahad. Lähtuda ainult endast, mitte milleski muust välisest. Samuti on oluline inimese soov õppida ja areneda. Olla valmis võtma täielik vastutus kõige selle eest, mida sa teed. Saada aru, et sina ise lood oma elu ja siis saadki olla edukas. Tehnikatest tooksin siinkohal välja visiooni loomise. Luua visioon oma soovitud elust, alustades näiteks sellest, milline on su elu viie aasta pärast. Oluline on luua võimalikult konkreetne visioon, kus tuua detailselt välja kõik see, mida sa soovid oma elus näha, tunda ja kogeda, näiteks kus ja kellega sa elada tahaksid, kui tihti käiksid sa puhkamas, millist väärtust sa lood teistele inimestele ja kuidas sa ühiskonda panustad. Panna konkreetselt, nii materiaalses mõttes kui ka tundepõhiselt, see visioon enda jaoks paika. Seejärel tuleb loomulikult hakata loodud visiooni realiseerumise poole liikuma sel moel, et püstitad endale realistlikud ja mõõdetavad eesmärgid. Mina omakorda saan inimesi toetada selles, kuidas kõike teha.

Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks midagi teha enda jaoks, kuid ei tea, mida tegelikult tahab?

Soovitan tal esmalt teha nimekirja sajast asjast, mida talle meeldib teha või omada, siis saame koos vaadata, mis sinna kirja sai. Lisaks aitab koostöö juhendajaga tuua inimeses esile teadmisi tema enda kohta, ka neid, mida ta ise ei pole ehk veel märganudki. Oluline on järjepidev enese tundma õppimine ja avastamine. Endast paremini aru saades jõuab inimene varem või hiljem ka selleni, kuidas ta ennast südamest lähtudes teostada tahab.

Kas sa tõmbaksid õnne ja edukuse vahele võrdusmärgi? Palju on inimesi, kes pealtnäha võiksid olla õnnelikud – neil on olemas kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel, kuid mingil põhjusel ei tunne endas elurõõmu ja tahet. Millest see võib tuleneda?

Kui inimene hakkab mõistma, et ta on ka päriselt edukas ja õnnelik, siis saab nende kahe sõna vahele panna võrdusmärgi. See, kui inimesel on justkui kõik olemas, aga vaatamata sellele pole elurõõmu, tuleneb temast endast, sellest, kuidas inimene ise ennast näeb. See on tema enda kodeering ehk mis lugu ta endale räägib. Fakt on see, et oleme kogu aeg rahulolematud ja see on okei. Me ei ole rahul, sest meis on soov kasvada ja areneda, tahame edasi liikuda. Küsimus on siin pigem selles, kas oleme tänulikud. Edasimineku võti on see, kui ütleme endale, et ma olen õnnelik ja tänulik selle eest, mis mul juba on, siis saavadki asjad hakata liikuma teises suunas. Me peame ja saame muuta endale räägitavaid lugusid, mis meie edasiminekut pidurdavad. Õnnelik olemise ja edukuse vahele saab võrdusmärgi tõmmata siis, kui inimene mõistab, et ta on õnnelik ja edukas.

Kas sul on näiteid olukordadest, kus inimene on olnud sinu tegevuse ja lähenemise suhtes skeptiline ning protsessi läbides tundnud, et selles siiski peitub võimalus oma elu paremaks muuta?

On olnud. Näiteks jõudis minu juurde üks naine, kellel on kõik olemas – suhe, perekond, lapsed, maja ja auto, aga ta ei tundnud ennast sellele vaatamata õnnelikuna. Läbides minu „Minapildi meistriklassi”, sai ta aru, et tema elu ongi justkui kellegi teise loodud. Kui ta tegi selle teadmisega rahu, et see on ok, et ma olen praegu siin ja elan seda elu, siis sai ta edasi liikuda ja leida endale ka rõõmutoov tegevus. Üldiselt jõuavad minu juurde inimesed, kes on valmis astuma otsustavaid samme, mis aitavad nende elu paremaks muuta. Kuna need programmid on niivõrd võimsad ja sinna on vaja palju investeerida nii materiaalselt kui ajaliselt, siis sinna suured skeptikud ei tule. Minu juurde jõuavad need, kes on esimesed sammud juba teinud ja mõistavad nüüd, et vaja on teadlikumalt edasi liikuda.

Kui sul oleks võime midagi juba täna maailmas muuta, mis see oleks?

Võime näidata kõikidele inimestele, kui imelised ja vägevad nad on, panna nad peegli ees rääkima, märkama ennast ja muutma vajaduse korral oma suhtumist endasse. Ainult nii saab muutuda ka kogu ümbritsev maailm. Esmalt võiks otsustada, et ma olen õnnelik ja rahulolev ning küsida endalt, mida ma tahan ja kuidas ma soovin ennast igapäevaselt tunda.

Ma olen õnnelik ja tänulik selle eest, et tunnen iga päev elamisest rõõmu ning elan tänutundes.

Kai Oja tegemistega saab ennast kursis hoida tema FB lehel.

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar