Naiste kaitsetahe on hüppeliselt kasvanud

Noorte naiste soov panustada riigikaitsesse on oluliselt suurenenud. Viimase nelja aastaga on vabatahtlikult ajateenistusse astunud neidude arv kahekordistunud.

Kaitsevae toovarjupäev

Kaitseväe töövarjupäev. Foto: erakogu

Kui veel 2018. aastal oli Eestis 27 noort naist, kes läksid vabatahtlikult aega teenima, siis tänaseks on see arv iga-aastaselt kasvanud. 2019. aastal alustas ajateenistust 38 naist ja 2020. aastal oli neid juba 54. Mullu alustas Eestis erinevates väeosades ajateenistust 60 noort naist. Kokku on nelja aastaga ajateenistusse asunud 179 neidu.

Kunagi oli tõesti nii, et Eesti ajateenijate koosseisu oodati vaid noormehi ja naised jäid tahaplaanile. Täna on Eesti riigikaitse üks eesmärk pakkuda kõigile võrdseid võimalusi ning naised ajateenistuses pole erand, vaid reegel,“ sõnab Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Peedoson.

Põhjuseid, miks noored naised soovivad aega teenida, on Peedosoni sõnul mitmeid. Mõned soovivad end pärast keskkooli lihtsalt proovile panna, teised tahavad edasiõpingute eel mõtlemispausi võtta. Leidub ka neid, kes näevad ajateenistuses võimalust mitmekülgse karjääritee alustamisel. „Täna on ajateenistuse läbinud naine tööandjate silmis hinnatud, eelkõige kaitsevaldkonda asudes, kuid ka muud olulised valdkonnad on hakanud hindama ajateenistusest saadud kogemusi töötaja olulise lisandväärtusena,“ räägib Peedoson.

Merle Peedoson

Merle Peedoson

Naiste huvi kasvamise taga näeb Peedoson aktiivset teavitustööd. „Juba mitu aastat korraldame naistele suunatud ajateenistuse teabepäevasid, kus noortele selgitatakse kaitseväekohustuse võtmist ja sellega kaasnevat. Lisaks käime regulaarselt koolides gümnasistidele esinemas, kus kuulajateks on nii neiud kui noormehed. Oleme igal võimalusel pildis ja otsime uusi kanaleid naisteni jõudmiseks.“ Teavitustöö on oluline aitamaks noortel saada paremat ülevaadet ajateenistuse olemusest, aga ka edasistest karjäärivõimalustest kaitseväes.

Kahtlemata on teavitustöös oluline roll nii ajateenistuses olevatel kui ka kaitseväes teenivatel naistel, kes oma kogemuslugusid jagades on paljudele noortele eeskujuks. Lisaks korraldatakse naistele igal aastal töövarjupäevasid, kus nad saavad erinevates üksustes omal nahal tunda, kuidas kulgeb elu Kaitseväes.

Kuidas ajateenistusega liituda?

Kui seaduse järgi tuleb noormeestel ajateenistus kohustuslikus korras läbida, siis naisi võetakse ajateenistusse Kaitseressursside Ametile esitatud vabatahtlike sooviavalduste põhjal. Taotluse saavad kaitseväeteenistuse veebis (kaitsevaeteenistus.ee) esitada kõik Eesti kodakondsusega naised vanuses 18-27 eluaastat.

Peedoson rõhutab, et avaldust ei tasu teha kergekäeliselt, sest tuleb arvestada, et koos ajateenistusega võetakse endale kaitseväekohustus, mis kestab kuni 61 aastaseks saamiseni. „Ajateenistuses on naisel võimalus 90 päeva jooksul ümber mõelda, kuid peale seda on kohustus võetud ja seda enam tühistada ei saa.“

Esmalt kontrollitakse kõigi taotluse esitanud naiste sobivust ajateenistusse. Näiteks vaadatakse üle andmed karistusregistris ja kontrollitakse haridustaset. Kui probleeme ei ilme, kutsutakse soovi avaldanud naine arstlikku komisjoni. Selleks sobiva aja ja koha saab soovija ise valida.

Enne arstlikku komisjoni tulemist on vaja anda juurdepääs oma tervise andmetele ja täita tervisedeklaratsioon. See aitab komisjoni arstidel sooviavaldaja tervist põhjalikult kontrollida ning teha otsuse, kas noor sobib ajateenistusse või mitte.

Võrreldes meestega on naiste tervisekontrollis üks erinevus: neidudel tuleb esitada günekoloogi tõend, kuid selle maksumus hüvitatakse. Selle eesmärk on selgitada välja, et naisel ei esineks ajateenistust välistavaid asjaolusid, nagu näiteks rasedus.

Naistel mitmed eelised

Kui tervis kontrollitud ja vastab ajateenistuseks vajalikele nõuetele, saab ta valida, millisesse väeossa teenima minna. Peedosoni kinnitusel on kõik väeosad valmis naisi ajateenistusse võtma ning nende puhul arvestatakse asukoha ja aja valikul neiu sooviga. „Ainsaks takistuseks võib kujuneda see, kui oma sooviga tullakse meie juurde liiga hilja – siis võivad üksused olla juba komplekteeritud. Siit ka üleskutse noortele naistele, et nad teeksid oma avalduse võimalikult vara,“ lisas Peedoson,

Aega saab koos teenida ka koos sõprade ja sõbrannadega. Selleks tuleb leida lisaks endale veel vähemalt viis mõttekaaslast ja saata Kaitseressursside Ametile nende nimed ning isikukoodid koos ajateenistuse koha ja aja eelistusega. „Kaitsevägi on lubanud, et sõpruskond saab ajateenistuse esmase väljaõppe läbida koos,“ ütleb Peedoson.

Lisaks tuleks ajateenistust kaaluval naisel otsustada, kas ta soovib teenida 11-kuulises teenistuses, mis algavad talvel ja suvel või hoopis sügisel algavas 8-kuulises ajateenistuses. „Eelduseks on, et kõik keskharidusega ja juhilubadega naised võiksid teenida 11 kuud. Erinevatel põhjustel haridustee enne keskhariduse omandamist lõpetanud naised teenivad üldjuhul 8 kuud. Muidugi, kui keskharidusega neiu soovib kindlasti teenida 8 kuud, siis me talle kätt ette ei pane. Selles suhtes on naised eelisseisus,“ räägib Peedoson. Samas märgib ta, et 11-kuuline ajateenistus soodustab karjääri kaitseväes, kuna allüksuse juhid koolitatakse välja 11-kuulises ajateenistuses.

Mees- ja naisteenijate kohustused on ajateenistuses täpselt samad. Väljaõpe toimub ühtsetel alustel, erinevad vaid üldfüüsilise testi normid. Kuid naistele tehakse üks erand: nimelt saavad nad esimese 90 päeva jooksul ajateenistuse lõpetada.

­­­­­­­­­­­Teabepäevad naiste võimalustest kaitseväes

Kui oled 15-26 aastane naine, siis tule teabepäevale, mis tutvustab naiste võimalusi kaitseväes. Üritusel saad informatsiooni kaitseväekohustuse võtmise ja sellega kaasneva kohta, rohkem teada ajateenistuse olemusest, aimu edasistest karjäärivõimalustest kaitseväes, kuulata kogemuslugusid nii ajateenistuses olevatelt kui ka kaitseväes teenivatelt naistelt ning tutvuda sõduri varustusega.

Järgmised teabepäevad:
22. märtsil Võrus (kino Kannel)
29. märtsil Narvas (TÜ Narva Kolledži Peahoone)

Lisainfo: https://www.kra.ee/naisedvormi

 

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar