Naised on meestest paremad investorid

Investeerimisega tegelemine võib esmapilgul tunduda liiga keeruline ning kellel ikka pere kõrvalt sellega tegelemiseks naljalt aega leidub. Pealegi, filmis „Wall Streeti hunt” olid kõige edukamad investorid enesekindlusest pakatavad mehed, mitte naised. Vaatamata sellele, et nad tegutsesid illegaalselt, on selline elustiil teatud määral idealiseeritud.

investeerimine

Fotod: unsplash.com

California Ülikooli teadlased leidsid, et igal aastal on naisinvestorite keskmine tootlikus meeste omast ligi 1-2% suurem olnud ning tõid põhjendusena välja just meeste üleliigse enesekindluse ja impulsiivsusest tingitud halvad otsused. Mõlemad tegurid läksid meestele maksma ning vähendasid saadud kasumeid. On leitud, et naised on keskmiselt kannatlikumad, tunnistavad suurema tõenäosusega enda viga ning peegeldavad oma kogemusi, et iga otsus võimalikult efektiivselt läbi mõelda. Seetõttu teevad naisinvestorid vähem läbimõtlemata otsuseid.

Kuhu investeerida?

Kui rääkida investeerimisest, siis esimese asjana tuleb silme ette kinnisvara ning enamus inimestel ei ole raha, et kinnisvara osta. Teine variant oleks mõnda ühisfondi investeerida. Nii saaks anda selle raha panga kasutada, kuid milleks usaldada kedagi teist oma teenitud rahaga, kui on võimalik paar tundi nädalas sellega ise tegeleda – seejuures jätta kogu kasum endale.

Kui kinnisvara ei ole mingil põhjusel sobiv, siis leidub eestlastel ka teisi variante raha passiivseks kasvatamiseks. Mõned sellised valikud on ühisrahastatud laenud, erinevad CFD-d, toorained, välisvaluutaga kauplemine, aktsiad jne.

Hea variant on näiteks aktsiatega alustada, mis loomult on aeglasemad ning pikema aja investeeringud. Kasum tuleb aktsia väärtuse tõusust-langusest ning osade aktsiate puhul ka dividendidest (ettevõte maksab regulaarselt investorile osa saadud kasumist, vastavalt aktsiate arvule). Aktsia omamine tähendab, et investor omab vastavat osa sellest ettevõttest. Selliseid ettevõtteid nagu Coca-Cola, IBM, Boeing ja Apple nimetatakse blue-chip aktsiateks, sest need on gigandid. Kes ei tahaks omada mingit osa Apple-ist või Coca-Colast ja saada selle eest tasuta dividende. Aktsiatesse investeerides on see võimalik.

Mehed ja naised investoritena

Ei tuleks tunda, et macho-mehelik agressiivne investeerimine tagab edu. Ei vasta tõele, eelpool on välja toodud, et see võib osutuda hoopis kahjulikuks.

On tõsi, et praegusel ajahetkel on enamus investoreid mehed, finantsvabaduse-teemalisi seminare juhivad enamjaolt mehed ning filmides on mehed parimad investorid. Samas, suureneb iga aastaga naiste osakaal tippjuhtide ja professionaalide seas ning väheneb palgalõhe. Muutus pole küll kiire, kuid sellegipoolest leidub üks lõhe, mis kiirelt kahaneb – naised saavad aina rikkamaks. Naisinvestorite arv tõuseb rekordkiirusel, hetkel on hinnanguliselt 24% Läänemaailma naistest isehakanud investorid.

investor

 

Mis see tähendab, et naised on rikkamaks saamas? Varasemalt olid naised peamiselt kodused ning sissetuleku eest vastutas elukaaslane. Naiste vähest sissetulekut vaadeldi pigem majapidamiskulude kattena. Tänapäeval on naiste tööhõive oluliselt suurem ning võrdõiguslikkus mingil määral iga inimese mõtetel. Vanemad suhtuvad oma poegadesse ja tütardesse pigem võrdselt ning mõlemale selgitatakse majanduse põhitõdesid. Tulemusena tekib aina rohkem majandusliku mõtteviisiga naisi.

Uuringud on näidanud, et 17% naistest teevad investeerides taustatööd, samas kui vaid 13% meestest viitsivad kodutööd teha. Mehed investeerivad keskmiselt rohkem kõhutunde järgi, samas naiste puhul leiti, et kõige olulisem on olla otsuses kindel. Ühtlasi püsivad naised turul esineva turbulentsi ajal rahulikumana. On teada, et naised on keskmiselt osavamad parimate pakkumiste leidmises ning see peab paika ka investeerimise puhul.

Teadlased on samuti leidnud, et kõige efektiivsemad tulemused esinesid meeste ja naiste koostööl. Sellest võib järeldada, et sujuv meeskonnatöö kannab parimaid vilju. Tänapäeval majandatakse paarisuhtes finantsasju enamjaolt koos, sest kaks pead on alati parem kui üks. Ühiselt koostöö käigus raha teenimine ja üksteise tundmaõppimine tugevdab suhet ning toob lisaks leivale ka näiteks või lauale.

Allikad: Entrepreneur Europe ja Financial Times

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar