Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?

Inimesed nõuavad roherevolutsooni, keskkonnast on saanud turvarisk, jätkusuutlikkusest poliitkampaania. Linnad konkureerivad rohepealinna tiitlile, Euroopa Liit kehtestab järjest uusi direktiive. Kliimaneutraalsus on sidesõna. Ringmajandus on moesõna. 

Kas me teame, mida see igapäevaelus tähendab? Oleme selleks valmis? Väljapanek “Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?” räägib loo komplekssusest – pidurdamatult tootva liini peatamise püüdlusest. Lootusest, et prügi meid ei mata. Revolutsiooni võimalikkusest.

Toormaterjaliks on tekstiiliprügi, mis regulatsioonide kohaselt 2025. aastast prügilasse enam minna ei saa. Täna kogutakse Euroopa Liidus kokku 25% kasutatud riietest. Ümbertöödeldakse vaid 1%.

Samal ajal elame kõrvuti inimestega, keda meie reaalsuses ei eksisteeri. Kuidas anda neile hääl? Tarbeesemest kunstiteosed valmistavad kohalikud elanikud – kinnipeetavad Tallinna vanglast, erivajadustega inimesed hoolekandeasutusest. Inimesed, kelle oleme diskussioonist välja jätnud. Mida tähendab integratsioon ajastul, kus me lakkamatult ennast ise hävitame? Kuidas peatuda ja anda hääl neile, kelle arvelt oma planeeti hävitame?

Külastaja saab kaasa teadmise, kuidas pajalapp ise valmis teha. Ja siis saabub tõehetk. Kui valmis me oleme? Näitus räägib väärtustava taaskasutuse meetodil valminud esemetest ehk kuidas tekstiiliprügi ringdisaini kaudu uuesti tooteks saab.

R.Pajula.foto-teksad

Fotod: Raigo Pajula

Tulevik on nüüd sinu kätes – kas paned järgmine kord ikka oma kantud teksad prügikasti?

14. septembril kell 17.30 avatakse Disainiööl Põhjala tehases näitus “Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?”, mis on sündinud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Keskkonnaministeeriumi, Reet Ausi, MTÜ Uuskasutuskeskuse, MTÜ Hea Hoog, Hoolekandeteenused AS ja AS Eesti Vanglatööstuse koostöös, et edendada tekstiilimaterjalide ringlussevõttu ning julgustada inimesi tekstiile taaskasutama.

Reet_Aus Pajula.foto

 

Küsisime näitusel eksponeeritavate taaskasutustoodete disainide autori Reet Ausi käest, mis seisab näituse idee taga.

Asi on väga lihtne. 2025. aastast ei saa enam Euroopa Liidus tekstiiliprügi olmejäätmete hulka visata ning koos tekstiiliprügi eraldi kogumise lahendustega peame me hakkama välja mõtlema ka seda, mida selle kokku kogutud riidehunnikuga peale hakata. Ehk teisisõnu kuidas seda ringlusse võtta?

Kuna kõik saab alguse meie tarbimisharjumustest, julgustame väärtustava taaskasutuse meetodil valmistatud toodete ning näitusega inimesi rohkem oma kodudes kantud ja seisvaid rõivaid ning tekstiile taaskasutama. Iga uue rõiva ost suurendab mitte üksnes kappidesse seisma jäävate asjade hulka, vaid ka tekstiilitööstuse poolt tekitatavat keskkonnasaastet.

Aina kasvavate teksiilijäätmete hunnikute probleemile lahenduste leidmiseks pöördusime disaini, õigemini ringdisaini poole ning selle tarbeks lõin kuuele erinevale igapäevatootele disaini, mis põhineb justnimelt vanade teksapükste ja kodutekstiilide väärtustaval taaskasutusel.

Miks otsustasite tekstiilmaterjalide ringlussevõtu kõrval pöörata näitusega tähelepanu ka sotsiaalsetele teemadele?

Tõsi, sel näitusel ei ole üksnes keskkonna aspekt, vaid sellel, kuidas tekstiilijäätmeid ringlusesse tagasi suunata, on ka tugev sotsiaalne mõõde. Taaskasutustoodete valmistamisel teeme koostööd Hea Hoog töökeskuste klientide ning Tallinna vangla naiskinnipeetavatega, et näidata, et psüühilise erivajadusega inimesed ja kinnipeetavad tulevad täpselt samamoodi igal hommikul tööle, saavad selle eest tasu ning on täiesti normaalne osa meie ühiskonnast. Nii valmivad Hea Hoog töökeskuste klientide käte läbi Uuskasutuskeskuse poolt kokku kogutud teksadest põlled, pajakindad, kotid, dekoratiivpadjad ja väikesed vaibad; naiskinnipeetavad õmblevad vanadest kodutekstiilidest lapitekke.

Ühelt poolt soovime sellega ühes Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Keskkonnaministeeriumiga pöörata tähelepanu teemadele, millest me liiga palju just igapäevaselt ei räägi. Lisaks saavad need inimesed ka tooteid õmmeldes loovat väljundit ja tööd ning muu hulgas vestleme nendega ka sellest, kuidas nad mõtestavad disaini läbi lahenduste otsimist.

Miks valmisid vanadest teksadest ja tekstiilidest just sellised kuus toodet?

Need on tooted, mida Hoolekandeteenused AS vajab oma uute kodude sisustamiseks. Näituse mõte on anda inimestele ideid koduseks taaskasutuseks, et juba olemasolevaid rõivaid ja tekstiile hakataks uuel otstarbel kasutama. Selle asemel, et osta uus paar pajalappe, põll või poekott, saab näiteks oma vanast teksapaarist lihtsate võtetega luua samal põhimõttel erinevaid kodutekstiile. Näitust külastades saab nende toodete valmistamiseks ka sammsammuliste õpetustega tutvuda. Materjalidest on fookuses just teksariie, kuna seda leidub igas meie riidekapis, on vastupidav ning kuna keskkonna seisukohast on uue teksariide tootmisel suur jalajälg, siis teksapükste väärtustav taaskasutus hoiaks riiet võimalikult kaua ringluses.

R.Pajula.foto-reet

 

Näitus on osa Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Keskkonnaministeeriumi laiemast tekstiiliringluse edendustegevustest. Näituse tagamaadest ja tekstiilringluse teemast loe lisa Keskkonnaministeeriumi veebilehelt https://www.envir.ee/et/tekstiilringlusse

Lisa kommentaar