Kas naised mängivad online mänge?

Online mängude mängimine võib algul tunduda rohkem meeste pärusmaa olevat, kuid rahvusvaheline statistika näitab, et ligi 48% naistest aktiivselt mängib, või on viimase poole aasta jooksul online mänge mänginud. Meeste puhul jääb see protsent küll kõrgemaks, kuid kui vaadata mis tüüpi mänge mehed ja naised eelistavad, siis selgub, et meestele meeldivad võistlevad mängud ning naistele pigem mängud, kus saab midagi arendada.

photo

Fotod: unsplash.com

Online mängud võimaldavad oma oskusi, huvisi ja teadmisi ilmekalt mängu kaudu väljendada. Online keskkonnas mängitakse koos (sageli sama-aegselt) teiste mängijatega üle maailma. Mängu käigus kas lahendatakse sarnaseid ülesandeid, töötatakse koos messkonnaga probleemide lahendamisel või lahendatakse iseseisvalt sarnastes tingimustes sarnaseid ülesaneid, ning seeläbi näha, kuidas teised inimesed mõnda olukorda lahendaksid. Online mängud võimaldavad inimestega connectida ja pole haruldane juhus, kus leitakse isegi uusi sõpru.

Miks mängitakse mänge?

Mängude mängimisel on juhtivaks jõuks alati motivatsioon. Kas motivatsioon midagi juurde saada või millestki vabaneda. Juurde saamine võib olla näiteks meeldiva tunde saamine, uute teadmiste või tutvuste saamine jne. Vabanemise all võib pidada silmas stressist ja ärevusest vabanemist, igavushetkedel kiiremalt aja veetmist jne. Sellised vajadused pole mitte sugugi ainult meestel ning ka sellel põhjusel on ligi pooled naised mingil määral aktiivsed online mängude mängijad.

Üks võimalik motivaator võib olla ka soov põgeneda oma käesolevast reaalsusest (kas või näiteks hetkeks, sest vaheldus rikastab ju ikkagi meie elu). Sellel põhjusel on ka online rollimängud sedavõrd popid. Tervest mängijaskonnast ligi 50% moodustavad naised. Seda mängumaailmas kus turunduslikult apelleeritakse rohkem meeste fantaasiale. Võib-olla on naised lihtsalt niigi võimekad fantaseerijad, et nende ergutamiseks pole tarvis taolisi kampaaniaid kinni maksta. Igal juhul näitavad statistikad meeste ja naiste vahel võrdset nõudlust alternatiivsete reaalsuste kogemise järele.

Kuidas mängimine meile mõjub

Kuna online mängude puhul toimub samal ajal palju enamat, kui võrreldes harilike ühe mängijaga mängudes, siis on internetiühendusega mängudest saadav arengu potentsiaal samuti oluliselt mitmekesisem, ja reaalses elus rakendatavam. Sellised oskused on näiteks kriitiline mõtlemine, sotsiaalsed oskused, strateegiline mõtlemine, piiratud aja jooksul oluliste otsuste langetamine jne. Nii nagu antiikajal mängiti pere ja sugulastega koos malet või kabet, nii mängitakse tänapäeval interneti vahendusel ühiselt probleeme lahendades ja ühise virtuaalse eesärgi saavutamiseks.

photo_valge

 

On leitud, et stressi saab eristada kahel moel: üks on eustress ehk n-ö kasulik stress, see võimendab meie tähelepanu, keskendumist ning efektiivselt suunab energiat meie kehas käesoleva ülesande täitmiseks. Vallandub nt. mõne olulise eksami või füüsilise pingutuse korral. Teine stressi tüüp on distress ehk n-ö segav stress, see põhjustab meile ebamugavustunnet, vähendab immuunsüsteemi võimekust ning tekitab väsimust. Tunneme näiteks magamatuse ja pikema-aegse koormuse korral.

Mängud toetavad pigem eustressi ning toovad sellega kaasa ka keskmisest meeldivama meeleolu. Seda teevad nad adrenaliini vahendusel. Põnevaimad adrenaliinimängud on rallimängud (nt. F1 vormel simulatsioonid), tulistamise mängud (nt. Call of Duty: Black Ops) ning õnnemängud (nt. Ninja Casino Eesti). Õnnemängude puhul on leitud, et need mitte ainult ei paku meelelahutust ja põnevust vaid ka võivad läbi adrenaliini mõju aeglustada vananemist ning toetada immuunsüsteemi tööd.

Kõige populaarsemad mängud naiste seas

Statistika järgi olid naiste seas kõige populaarsemad mängud simulatsioonimängud (nt. pere või aianduse simulatsioonid), kusjuures mängijatest vaid iga kolmas oli meessoost. Samas, kui strateegiamängudes oli naiste osakaal vaid ligi 10%. Sellest selgub, et naistele meeldib arendada ja meestele meeldib plaane teha ja mõelda.

photokaed

 

Teine kõige populaarsem mängu tüüp oli avastamise ja seikluse mängud, kus tegelasel tuleb hästi läbimõeldud keskkonnas mõistatusi lahendada ning seeläbi atmosfääri täies mahus kogeda. Selliste mängude tugevused on lõõgastavuses ja uute teadmiste saamises. Läbi avastmise õpitakse tundma fakte mida võib-olla tavaelus niisama teada ei saaks, kuid samas, kunagi ei tea millal vaja võib minna. Üks suurepärane näide sellisest mängust on Firewatch.

Populaarsuselt kolmandal kohal oli interaktiivne draama e. mängud, kus mängija saab käige pealt oma otsustega loo kulgu koos lõpuga. Formaat on atraktiivne, sest kõik tähtsad otsused langetab mängija ise, lähtuvalt oma väärtustest ja moraalist.

Neljandale kohale on jõudnud juba eelnevale välja toodud rollimängud, kus iga mängija kujundab oma soovi järgi tegelase ja asub värske tegelasega maailma avastama, suheldes selle käigus ka teiste mängijatega.

Mängud tulevikus

Võib-olla kõige kuumem teema täna on virtuaalreaalsus, kus mängija kogeb mitme meelega mängu mängimise kogemust (3D-visuaalne, auditoorne ja motoorne tunnetus). Täna on mitmeid mänge võimalik virtuaalreaalsuses järele proovida, ja oma taju uuele tasemele viia. Võib ennustada, et see on tuleviku suund ning tulevatel aastatel vaid täiendub.

Pole ebareaalne mõelda, et aina rohkem tüütuid tööülesandeid ja meeskonna harjutusi muutuvad mängulisemaks ning mänge kasutatakse treenimise või õppimise eesmärgil. Nt. mitmed sõjalised harjutused viiakse läbi virutaalsetel lahinguväljadel ja lastele õpetatakse loogilist mõtlemist virtuaalse päriselu-suuruses klotsimaailma abil.

Suhted ja online mängud

On juba ammu teada, et ühised huvid ja tegevused toetavad suhte tugevnemist. Mängude puhul on leitud sarnaseid jooni. Näiteks interneti vahendusel samas mängus koos olemise puhul on leitud, et paarid õpivad üksteist paremini tundma, kogevad rohkem positiivseid emotsioone ning on üldiselt oma kooseluga rohkem rahul. On leitud, et mänguline õppimine võimaldab uusi teadmisi paremini omandada ja pakub teadmiste saamisel ka suuremat naudingut. Tähendab, et virtuaalses ruumis mees tegelikult ka kuulab oma elukaaslast, ja isegi veel naudib seda. Milline avastus!

Tuleb vaid leida endale sobivaim mäng ning üksi või koos paarilisega teineteise avastamata iseloomukülgi tundma õppida. Õige mängu leidmine võib teinekord nagu õige riietuse leidmine olla. Temast võib saada sinu elu üks olulisimaid kaaslasi.

Kasutatud allikas: Wikipedia

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar